Ett par fotograferas i Stora Skuggan där de ler mot varandra